FOLK – fra rasetyper til DNA-sekvenser

 • Foto: Åsa Maria Mikkelsen

  Foto: Åsa Maria Mikkelsen

 • Foto: Åsa Maria Mikkelsen

  Foto: Åsa Maria Mikkelsen

 • Foto: Åsa Maria Mikkelsen

  Foto: Åsa Maria Mikkelsen

 • Foto: Åsa Maria Mikkelsen

  Foto: Åsa Maria Mikkelsen

 • Von Luschan's chromatic scale

  Von Luschan's chromatic scale. Foto: Norsk Teknisk Museum

 • Inger Nikolaisdatter Tjikkom (f. 1879), med barna Sara og Peder. Foto: Johan Brun/Tromsø universitet: Tromsø museum og Árran: Lulesamisk senter.

  Inger Nikolaisdatter Tjikkom (f. 1879), med barna Sara og Peder. Foto: Johan Brun/Tromsø universitet: Tromsø museum og Árran: Lulesamisk senter.

 • Foto: Åsa Maria Mikkelsen
 • Foto: Åsa Maria Mikkelsen
 • Foto: Åsa Maria Mikkelsen
 • Foto: Åsa Maria Mikkelsen
 • Von Luschan's chromatic scale
 • Inger Nikolaisdatter Tjikkom (f. 1879), med barna Sara og Peder. Foto: Johan Brun/Tromsø universitet: Tromsø museum og Árran: Lulesamisk senter.

FOLK – fra rasetyper til DNA-sekvenser

Opp igjennom tidene har mennesker blitt gruppert etter utseende. Fra disse fysiske trekkene dro vi konklusjoner om hva vi kunne forvente oss av adferd og oppførsel. Utallige studier har vært gjort; vitenskapelige arbeider på evolusjon og variasjon, opprinnelser og historier. Utstillingen FOLK inviterer deg til å studere eksempler på fortidens raseforskning og dagens genforskning om menneskelig biologisk variasjon.

I FOLK får du utforske samspillet mellom vitenskap, på den ene siden, og samfunn og kultur på den andre: Teknologiske muligheter, ulike forhold til helse og medisin, politisk og økonomisk ulikhet, og raseideologiske forestillinger. Hva slags konsekvenser kan denne forskningen få for samfunnet? Og for enkeltmenneskene?

Opplev utstillingen på egen hånd, eller som deltager på en av våre tematiske omvisninger. Det er også mulig å booke gruppeomvisning og skoleopplegg via skoletjenesten. Velkommen!

Utstillingsperiode: 21. mars 2018 – 15. desember 2019, Norsk Teknisk Museum.

Arrangement og aktiviteter i FOLK

Foto: Borgerrettighetsbevegelsen i USA demonstrerer, på slutten av 1950-åra. Ukjent fotograf/Schomburg Center for Research in Black Culture, Photographs and Prints Division, The New York Public Library.

Human diversity vs. race and racism

Hva: Omvisning
Når: 30. mars 2019
Se Facebook

Omvisningen utforsker hvordan rase og menneskelig variasjon er forskjellige ting, og inviterer oss til å diskutere de vitenskapelige, etiske og politiske utfordringene som nåtidens antropologiske og genetiske forskning står overfor. Omvisingen gis av Ageliki Lefkaditou, kurator for FOLK – fra rasetyper til DNA-sekvenser, og inngår i en serie temaomvisninger i utstillingen. Arrangementet foregår på engelsk.

Foto: Borgerrettighetsbevegelsen i USA demonstrerer, på slutten av 1950-åra. Ukjent fotograf/Schomburg Center for Research in Black Culture, Photographs and Prints Division, The New York Public Library.

Turist i egen by

Hva: Omvisning
Når: 28. april 2019
Se Facebook

Denne dagen er det et stort Turist i egen by-arrangement, og du kan blant annet være med på omvisning i FOLK-utstillingen. Mer info kommer!

KOLONI – Dekolonisering i kunstnerisk praksis

Hva: Forestilling
Når: 28. mai 2019
Se Facebook

Hvordan kan vi endre over 500 års kolonial praksis? Har dette blitt en så sterk del av vårt kulturelle DNA at vi ubevisst reproduserer dens fortellinger – også i kunsten? Med Camara Lundestad Joof, Stina Aletta Aikio, Aka Niviana og Ingrid Tranum Velásquez.

Utstillingens temaområder

Å samle og stille ut

Utforsk stereotypisering, romantisering og vurdering av folk og kulturer i fortid, nåtid og fremtid.

Å måle og klassifisere

Utforsk aktører, institusjoner, vitenskapelige teorier og instrumenter som har vært involvert i å måle og klassifisere menneskers kropper.

Å inkludere og ekskludere

Se hvordan raseforskning bidro til å kategorisere folk som “oss” og “de andre”

Vitenskapelig rasisme

Undersøk hvordan raseideer var vevd inn i vitenskap og politikk fra rasehygienens storhetstid på begynnelsen av 1900-tallet til nazistenes politikk for raserenhet og folkemord.

Vitenskapelig antirasisme

Få innblikk i forskeres, aktivisters og politikeres kamp mot rasismen fra 1940-tallet.

Skjermdump fra filmen "Drøfting: Menneskelig mangfold, rase og rasisme idag", produsert av Norsk Teknisk Museum til utstillingen FOLK.

DNA-typing

Få innsikt i vår tids vitenskapelige syn på menneskelig biologisk mangfold og bli med i diskusjonen om muligheter og utfordringer i slik vitenskap.