Skip to main content

FOLK – fra rasetyper til DNA-sekvenser

Drøfting: Menneskelig mangfold, rase og rasisme

Hva tenker forskere om rase, rasisme og menneskelig mangfold i dag? Hvordan påvirker DNA-forskning forståelsen av vårt opphav og vår identitet?

Bilder fra raseforskning

Kristian og Alette Schreiner var sentrale innen antropologisk forskning på begynnelsen av 1900-tallet. De reiste til Tysfjord for å finne det spesifikt samiske. Flere hundre mennesker ble grundig fotografert og målt. Hvordan har denne forskningen blitt opplevd for menneskene det ble forsket på – og for deres etterkommere?

Ta fortellingene tilbake

Kristian og Alette Schreiner studerte den samiske befolkningen i Tysfjord på begynnelsen av 1900-tallet.  De oppfattet  samene som rasemessig primitive. Dette  påvirket møtet mellom lokalbefolkningen  og forskningen. Hvordan forholder lokalmiljøene seg til Schreinernes forskning i dag?

Schreinerne i Setesdal

Antropologene Kristian og Alette Scheiner reiste til Setesdal for å studere lokalbefolkningen på begynnelsen av 1900-tallet. Basert på tidligere fysisk-antropologiske undersøkelser i Setesdal, forventet de å finne en særlig renraset nordisk befolkning der. Hva tenker lokalmiljøet om deres forskning i dag?

Rekonstruksjon av vikingenes genom-historie

Moderne DNA forskning på menneskelige levninger endrer måten vi forstår menneskets historie. Hvordan gjøres slik forskning i dag? Hvilke problemstillinger gir dette?

De første resultatene av studiet indikerer at:

"Our findings also show that Vikings are not simply a direct continuation of the Scandinavian Iron Age groups. Rather than simple continuity, we observe foreign gene flow from the south and east into Scandinavia, starting in the Iron Age, and continuing throughout the duration of the Viking period from an increasing number of sources. Our findings also contradict the myth of the Vikings as peoples of pure local Scandinavian ancestry. In fact, we found many Viking Age individuals with high levels of foreign ancestry, both within and outside Scandinavia, suggesting ongoing gene flow with different peoples across Europe. Indeed, it appears that some foreign peoples contributed more genetic ancestry to Scandinavia during this period than the Vikings contributed to them which could partially be due to smaller effective population size of the VA Scandinavians as opposed to their continental and British neighbors."


Les hele artikkelen.

Kunsten og vitenskapen bak ansiktsrekonstruksjoner

Hvordan kan forskere skape et ansikt ut av en hodeskalle fra vikingtiden? Kan vi vite hvordan disse folkene så ut?