Skip to main content

FOLK – fra rasetyper til DNA-sekvenser

Turist i egen by er et arrangement for Oslos befolkning, som arrangeres av Oslo kommune og VisitOSLO i samarbeid med Oslos museer, attraksjoner og Ruter.

Turist i egen by

Hva: Omvisning
Når: 28. april 2019
Se Facebook

Søndag 28. april 2019 er alle i Oslo invitert til å oppleve byen sin gratis, også Teknisk museum. Aktivitet knyttet til utstillingen FOLK:

Kl. 12.00 Viten for liten: Vi tegner FOLK
Bli med på et tegneverksted der vi tegner hodeskaller og snakker om hva forskning på mennesker betyr. Passer for barn fra seks år.

Foto: Borgerrettighetsbevegelsen i USA demonstrerer, på slutten av 1950-åra. Ukjent fotograf/Schomburg Center for Research in Black Culture, Photographs and Prints Division, The New York Public Library.

Human diversity vs. race and racism

Hva: Omvisning
Når: 30. mars 2019
Se Facebook

Omvisningen utforsker hvordan rase og menneskelig variasjon er forskjellige ting, og inviterer oss til å diskutere de vitenskapelige, etiske og politiske utfordringene som nåtidens antropologiske og genetiske forskning står overfor. Omvisingen gis av Ageliki Lefkaditou, kurator for FOLK – fra rasetyper til DNA-sekvenser, og inngår i en serie temaomvisninger i utstillingen. Arrangementet foregår på engelsk.

Foto: Borgerrettighetsbevegelsen i USA demonstrerer, på slutten av 1950-åra. Ukjent fotograf/Schomburg Center for Research in Black Culture, Photographs and Prints Division, The New York Public Library.

Rase, en farlig myte?

Hva: Omvisning
Når: 16. mars 2019
Se Facebook

Omvisningen gir et innblikk i viktige aspekter ved den vitenskapelige rasetenkningens historie. Den peker på hvordan tradisjonelle raseideer er i utakt med vår tids innsikt i human genetisk variasjon, og reiser spørsmålet om hvordan vitenskapelig utdaterte raseideer fremdeles påvirker oss. Omvisningen gis av Jon Kyllingstad, kurator for FOLK – fra rasetyper til DNA-sekvenser, og inngår i en serie temaomvisninger i utstillingen.

Foto: Hudfargeskala utviklet av den østerrikske antropologen Felix von Luschan. Håkon Bergseth, NTM/Universitetet i Oslo: Institutt for medisinske basalfag.

Foto: Lysbilde fra foredrag om fysisk antropologi holdt av militærlege C.O.E. Arbo i Kristiania Arbeiderakademi. C.O.E Arbo/Norsk Teknisk Museum.

Å portrettere en rase

Hva: Omvisning
Når: 9. mars 2019
Se Facebook

Hvordan fotograferer man noe som ikke finnes? Den fysiske antropologien var gjennomsyret av bilder. Omvisningen ser på hvordan fotografier var råmateriale for analyser, formidlet forskningsresultater og skapte forestillinger om hva rase var. Omvisningen gis av fotoarkivar Thale Sørlie og inngår i en serie temaomvisninger i utstillingen FOLK – fra rasetyper til DNA-sekvenser.

Foto: Lysbilde fra foredrag om fysisk antropologi holdt av militærlege C.O.E. Arbo i Kristiania Arbeiderakademi. C.O.E Arbo/Norsk Teknisk Museum.

Et bilde kan forandre

Hva: Aktivitet/Radiokino
Når: 14. februar 2019

I midten sitter en eldre kvinne. Over henne står en mann og klemmer et instrument av metall rundt hodet hennes. Kvinnen er Sara Paulsen, Eva Fjellheims maadteraahka, oldemor.

Fjellheims familiebilde er den røde tråden i en radiofortelling om «den samiske raseforskningen». Vi lytter sammen til episoden «Et bilde kan forandre» (25 min), hentet fra radiodokumentaren «I Elsa Laulas fotspor gjennom Sápmi – 100 år med Samisk rettighetskamp».

Foto: Skjermdump, elsalaulasfotspor.com

Lyden av FOLK

Hva: Aktivitet/Omvisning
Når: 2. februar 2019
Se Facebook

Lyden av FOLK er en aktivitet utviklet sammen med ungdommer fra Grorud ungdomsråd til utstillingen FOLK – fra rasetyper til DNA-sekvenser. Omvisningen gis av pedagog og PhD-kandidat Torhild Skåtun og inngår i en serie temaomvisninger i utstillingen .

Min mors hemmelighet

Hva: Filmvisning og samtale
Når: 20. januar 2019
Se Facebook

Se film og bli med på samtale med filmskaperen:
Hva skjer når du plutselig får vite at du er samisk – i voksen alder? Regissør Ellen-Astri Lundby fra Oslo fikk aldri høre om sin samiske familie i oppveksten. Filmen handler om identitet, om hard statlig fornorsknings-politikk og om skam og fortielse. Samtidig åpnes det opp for forsoning mellom fortid og nåtid og mellom mor og datter.

Før filmen tar medisinhistoriker Ellen Lange deg med på omvisning i utstillingen FOLK – fra rasetyper til DNA-sekvenser: Tidlig på 1900-tallet forsøkte forskere å bestemme den nordiske rasen gjennom fotografering og detaljerte målinger av kroppen.

Se trailer

Introduksjon til utstillingen

Hva: Omvisning
Når: 20. januar 2019

Tidlig på 1900-tallet forsøkte forskere å bestemme den nordiske rasen gjennom fotografering og detaljerte målinger av kroppen. De undersøkte befolkningen i bl.a. Valle i Setesdal og Hellemo i Tysfjord. Vi har fulgt i forskernes fotspor og gitt ordet til forskningsobjektenes etterkommere.

Bildet over: Inger Nikolaisdatter Tjikkom (f. 1879), med barna Sara og Peder. Inger ble enke i 1914.

The 7th Norwegian Conference on the History of Science

Hva: Konferanse
Når: 15.–16. november 2018

Vitenskapshistorisk konferanse som samler forskere som arbeider med vitenskap-, medisin- og teknologihistorie. Foregår på engelsk. I samarbeid med Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV), UiO.

Researchers’ Night – Making sense together 

Hva: Arrangement
Når: 28. september 2018
Se Facebook

Researchers’ Night programmet er utarbeidet med utgangspunkt i utstillingen FOLK. Arrangementet holdes i samarbeid med European Researchers’ Night og Forskningsdagene 2018.

FOLK FILM: Familiebildet

Hva: Filmvisning
Når: 16. september 2018
Se Facebook

Kulturminnedagene se dokumentaren Familiebildet av Yvonne Thomassen. Visningen blir innledet med en samtale med filmskaperen.

Se trailer

Satirical etching from "Mr Bullock's exhibition of Laplanders" at the Egyptian Hall, London, 1822. (Digital copy, National Library of Norway).

Doing and undoing race at the museum

Hva: Arrangement, på engelsk
Når: 19. mai 2018
Se Facebook

Den internasjonale museumsdagen 2018: Omvisning og samtale med kurator i utstillingen (på engelsk).

Race: A dangerous myth?

Hva: Omvisning. på engelsk
Når: 28. april 2018
Se Facebook

Hvordan kan man vite at raser ikke eksisterer? Vi ser på dagens forskning, og diskuterer hvorfor det er så vanskelig å bli kvitt dette farlige begrepet.

Foto: Lysbilde fra foredrag om fysiske antropologi holdt av militærlege C.O.E. Arbo i Kristiania Arbeiderakademi. C.O.E Arbo/Norsk Teknisk Museum.

Å portrettere en rase

Hva: Omvisning
Når: 21. april 2018
Se Facebook

Omvisningen ser på hvordan fotografier har vært råmateriale for analyser, formidlet forskningsresultater og skapt forestillinger om hva en rase var.

Foto: Lysbilde fra foredrag om fysiske antropologi holdt av militærlege C.O.E. Arbo i Kristiania Arbeiderakademi. C.O.E Arbo/Norsk Teknisk Museum.

"Foreign contamination"

Hva: Omvisning, på engelsk
Når: 14. april 2018
Se Facebook

Vi ser på FOLK fra et medisinhistorisk perspektiv. Hvordan har ideer om renhet og hygiene ført til kategorisering av mennesker?

Foto: Susanna Andersdatter Koltik, Gällivare. Fotograf: Johan Brun eller Kristian Schreiner, i Alette Schreiners "Anthropologische Lokaluntersuchungen in Norge, Hellemo", Vitenskabs-selskabets skrifter nr. 1 (1932).

Spor etter raseforskningen

Hva: Omvisning
Når: 7. april 2018
Se Facebook

Kristian og Alette Schreiner kartla på 1900-tallet befolkningens rasemessige kjennetegn. Hvordan påvirker dette lokalmiljøene i dag?

FOLK – fra rasetyper til DNA-sekvenser

Hva: Åpningsarrangement
Når: 21. mars 2018
Se Facebook

Se eksempler på nåtidens genforskning og fortidens raseforskning, opplev hvordan vitenskap, samfunn og kultur spiller sammen
– og lær om konsekvensene for samfunn og enkeltmennesker.

To research and exhibit human biological diversity

Hva: Konferanse, på engelsk
Når: 21.–23. mars 2018
Se Facebook

Forskere, biologer, antropologer og museumsfolk diskuterer forsknings- og utstillingspraksis innen temaet menneskelig biologisk mangfold.

Race and ethnicity

Hva: Samtale
Når: 7. november 2017
Se Facebook

På dette møtet drøfter vi bruken av begreper om rase og etnisitet innen medisinen. Er slike kategorier et nyttig verktøy i medisinsk forskning og praksis, og hvilke sosiale, etiske eller politiske implikasjoner har bruken av dem?

DNA og identitet

Hva: Samtale med publikum, på engelsk
Når: 22. mai 2017
Se Facebook

Hvordan henger DNA-forskning og gruppetilhørighet sammen? Og hvorfor er det så populært å søke sin opprinnelse med DNA-testing?

Typisk norsk?

Hva: Arrangement
Når: 19. april 2017
Se på Facebook

Den særegne nordiske mennesketype skulle ha spesifikke kjennetegn, egenskaper og evner. Men hva legger vi i det å være norsk i Norge i dag? Diskusjon om identitet, tilhørighet og opphav med spesielt inviterte gjester.

Disse fotografiene ble tatt i forbindelse med C.O.E. Arbo’s raseantropologiske forskning omkring 1890-tallet. Fotograf: ukjent. Eier: NTM

Raseforskning – fotografi som vitenskap

Hva: Arrangement
Når: 23. mars 2017
Se Facebook

Raseforskning var en gang et satsingsfelt ved Universitetet i Oslo. Med utgangspunkt i fotografier, drøfter vi hva denne forskningen handlet om, hvilke implikasjoner den hadde, og hvordan vi kan forholde oss til denne problematiske kulturarven.