Skip to main content

FOLK – fra rasetyper til DNA-sekvenser

Sammendrag

Rase har en lang historie som vitenskapelig begrep og forskningstema. Slik forskning har bidratt til å legitimere slavehandel, kolonial undertrykkelse, klasseforskjeller og nasjonalisme. Den vitenskapelige rasismens storhetstid er over. Men vitenskapelig utdaterte raseideer er fortsatt virksomme. Rasisme finnes fortsatt. 

FOLK diskuterer noen eksempler på nåtidig genforskning og tidligere raseforskning. Utstillingen belyser samspillet mellom vitenskap, samfunn og kultur, og peker på de store konsekvensene slik forskning kan ha for samfunn og enkeltmennesker.

Kart over utstillingen • Last ned pdf
 • Foto: Håkon Bergseth/Norsk Teknisk Museum
 • Foto: Håkon Bergseth/Norsk Teknisk Museum
 • Foto: Håkon Bergseth/Norsk Teknisk Museum
 • Foto: Åsa Maria Mikkelsen
 • Foto: Åsa Maria Mikkelsen
 • Foto: Åsa Maria Mikkelsen
 • Foto: Åsa Maria Mikkelsen
 • Foto: Åsa Maria Mikkelsen
 • Foto: Håkon Bergseth/Norsk Teknisk Museum
 • Foto: Håkon Bergseth/Norsk Teknisk Museum
 • Foto: Håkon Bergseth/Norsk Teknisk Museum
 • Foto: Håkon Bergseth/Norsk Teknisk Museum
 • Foto: Håkon Bergseth/Norsk Teknisk Museum