Skip to main content

FOLK – fra rasetyper til DNA-sekvenser

Raseforskning – fotografi som vitenskap

Hva: Arrangement
Når: 23. mars 2017

Raseforskning var en gang et satsingsfelt ved Universitetet i Oslo. Folk ble sortert i rasekategorier ved å måle, sammenligne og fotografere ytre fysiske egenskaper. Vi utvikler en utstilling der vi diskuterer implikasjonene ved historisk og moderne forskning på human biologisk variasjon og vil gjerne ha innspill.

Med utgangspunkt i raseantropologenes fotografier, drøfter vi, sammen med dere og et panel, hva denne forskningen handlet om, hvilke implikasjoner den hadde, og hvordan vi kan forholde oss til kulturarven etter dette problematiske kapittelet i norsk vitenskapshistorie.

Se arrangementet på Facebook