Skip to main content

FOLK – fra rasetyper til DNA-sekvenser

FOLK FILM: Familiebildet

What: Filmvisning og samtale
When: 16. september 16 2018

Kulturminnedagene se dokumentaren Familiebildet av Yvonne Thomassen. Visningen ble innledet med en samtale med filmskaperen.

«Familiebildet er en personlig dokumentar om min bestemor på 94, min søken etter min identitet og min streben etter å oppfylle hennes siste ønske: Å samle familien. Da bestemor var ung småbarnsmor ble hun og familien drevet på flukt av tyskerne. Hele Finnmark ble satt i flammer. I tre uker flyktet den lille familien i en liten båt på åpent hav. Det viktigste for bestemor var at familien ikke ble splittet. I dag ser hun oss nesten aldri. Det er en taushet i familien vår, og vi er ikke lenger en samlet familie. Jeg undrer meg over hvorfor det er slik, og ønsker å komme til bunns i dette. Når skal man legge fortida bak seg?» Regissør Yvonne Thomassen.