Skip to main content

FOLK – fra rasetyper til DNA-sekvenser

Researchers’ Night – Making Sense Together 

Dette arrangementet er avsluttet, men du kan høre samtalen med Adam Rutherford her:

Researchers’ Night programmet er utarbeidet med utgangspunkt i utstillingen FOLK. Museet inviterer besøkende å utforske nåtidens genforskning på menneskelig variasjon, psykisk helse og psykiatrihistorie og forskning på, og forvaltning av, menneskelige levninger.

Arrangementet inkluderer ulike formater som workshops, diskusjoner og omvisninger, og har som mål å styrke møtet mellom profesjonelle forskere og besokende gjennom åpen, offentlig dialog.

Et av høydepunktene i programmet er samtalen “DNA-gap: What's missing in the history of everyone who has ever lived?” mellom forfatter, genetiker og broadcaster Adam Rutherford og kurator og vitenskapshistoriker Ageliki Lefkaditou.

Du kan høre samtalen her.
https://soundcloud.com/user-971310647/dna-gap-whats-missing-in-the-history-of-everyone-who-has-ever-lived

Program (arrangamenter på norsk og engelsk):
18.00–21.00 Workshop
#makingsensetogether – et prosjekt i skjæringspunktet mellom kunst, forskning og formidling, ved filmskaper Ellen Ugelstad og Eva Lotta Sandberg.

Prosjektet som lanseres under Researchers' Night har som mål å utforske grensene mellom kreativitet, sjel og psyke. På nettsiden www.makingsensetogether.no finnes spesifikke oppgaver hvor du blir invitert til å sende inn et bidrag. Gjennom å omsette egne erfaringer enten det er en tekst, tegning eller et instagram-bilde kommuniserer publikum med hverandre og med prosjektets intensjoner.

Prosjektet er forankret i filmen med samme navn. I likhet med de fleste andre filmene Ellen Ugelstad har laget reflekterer den rundt psykisk helse, makt og avmakt, normalitet og avvik.

18.30–21.30 Workshop
Kategorisering av personlighet. Innledes av psykolog Christian Schlüter. Innledningen gis på norsk.

Å putte andre i en kategori er noe vi gjør automatisk. Det er ikke nødvendigvis noe negativt, da det er viktig å finne ut hva slags person vi har foran oss. Samtidig gir det grunnlag for fordommer. I psykisk helsevern skjer noe tilsvarende. Ved hjelp av tester og intervjuer forsøker vi å finne ut om pasienten lider av uhensiktsmessige personlighetstrekk. Personlighetsdiagnostikk er imidlertid ingen enkel affære, for hvilke områder eller skal vi velge ut, hvor går grensen mellom en frisk og en usunn personlighet – og representerer kategoriene egentlig «natur»?

Psykologspesialist Christian Schlüter innleder Legoworkshopen der oppgaven er å bygge en personlighet. Man kan bygge din egen eller andres – alene eller sammen med andre. Schlüter vil være tilgjengelig for konsultasjon og inspirasjon.

19.00–19.30 Performance essay:
Skin + bones//with-nessing whiteness by artist and PhD-candidate Stacey Sacks.

Via multiple materialities including character, mask, animation and clown Stacey Sacks’ improvising artistic research project in the performing arts explores haunting intersections of history, performing 18and animating questions of whiteness, privilege and colonial knowledge. As an attempt (and possible failure) to transform historical experiences and the current geo-political context into aesthetic and critical expressions, it is a creative experimentation with theory and performance, complicating notions of representation and mimicry whilst digging through remnants of collective memory and personal shame. For the exhibition FOLK, Sacks offers encounters with the characters Stanley G and Granny in the hope of entering difficult conversations.

20.00–20.45 Conversation:
DNA-gap: What's missing in the history of everyone who has ever lived?
Writer, geneticist and broadcaster Adam Rutherford in conversation with curator and Historian of Science Ageliki Lefkaditou. The conversation will be in English.

We now have discovered thousands of ancient bones and have sequenced countless human genomes. The interpretation of data from these resources is changing our understandings of human history. Still there are many gaps to fill, and many gaps that we will simply not be able to fill. What’s itching and what’s missing in the history of everyone who has ever lived? What has genetics research contributed to our knowledge of human past? How are we to grasp the complex picture of human biological variation emerging from this research?

21.00–21.30 TING:
Cultural Appropriation Blues. A conversation on cultural appropriation in music with DJ AlliMeir and DJDID.

21.00–21.30 TING:
Hva kan vi lære av en mumie? Samtale rundt de menneskelige levningene på museet, ved konservator Ellen Lange. Samtalen vil foregå på norsk.

Mumien «Maren i myra» er stilt ut i den delen av medisinsk museums utstillinger som omhandler kolerautbrudd i Norge på 1850-tallet. Mumien illustrerer eldre smitteteori. Men den pirrer nysgjerrigheten på en rekke vis. Har den for eksempel spor av kolera, og kan det testes? Og vet vi at det er ei jente?

«Maren» er én av en samling på flere hundre menneskelige levninger. Prosjektet og utstillingen Skjeletter i skapet ønsker å åpne for en bred diskusjon med relevante aktører om hvordan dette materialet best kan håndteres.

På forskernatten samles vi rundt levningene for å utveksle spørsmål, perspektiv og kompetanse.

21.30–22.10 Lectureperformance:
Are We Not Drawn Onward, We FeW, drawn OnwarD to NeW erA by artist Martin White based on the museums' archive from psychiatrist Carl Wilhelm Sem-Jacobsen.

The lecture performance will be given in English.

A lecture performance that exposes the work and archive of Norwegian psychiatrist Carl Wilhelm Sem-Jacobsen, today in the archive of The Norwegian Museum of Science and Technology. Sem-Jacobsen's experimental psychosurgery was performed at Gaustad Hospital, Oslo, between 1956 and 1977 and was funded by agencies in North America including the Ford Foundation and various departments of the U.S. Military.

Australian born, Oslo based artist Martin White works at the intersection of documentary and speculation. Whilst he intends to unsettle systems beyond those of the art world, his conceptual motivations pivot on issues relating to social politics and cultural history. He completed his MFA at the Norwegian National Academy of Art in Oslo in 2017. He has upcoming solo shows at Podium and Oslo Kunstforening, both in 2019. 1

22.15–23.00 Kuratoromvisning:
Rase – en farlig myte? ved førsteamanuensis Jon Kyllingstad. Ideen om menneskeraser har ikke bare bidratt til å legitimere urett og skape menneskelig lidelse, den har også ført vitenskapen på villstrå i arbeidet med å beskrive og forklare biologiske forskjeller mellom mennesker og utforske menneskehetens evolusjonshistorie. Omvisingen gir et innblikk i viktige aspekt ved den vitenskapelige rasetenkningens historie, peker på hvordan tradisjonelle raseideer er i utakt med vår tids innsikt i human genetisk variasjon, og reiser spørsmålet om hvordan vitenskapelig utdaterte raseideer fremdeles påvirker oss

All night:
DJ AlliMeir and DJDID play the Cultural Appropriation Blues. Cultural Appropriation Blues is a dj-set and a conversation with the audience on cultural appropriation in music by DJ Alli Meir and DJDID. The conversation will be in English.

Researchers’ Night – Making sense together blir arrangert i samarbeid med European Researchers’ Night og Forskningsdagene 2018.