Skip to main content

FOLK – fra rasetyper til DNA-sekvenser

Omvisning for grupper og skoleklasser

Utstillingen FOLK – fra rasetyper til DNA-sekvenser utforsker fortidens og nåtidens forskning på menneskelig biologisk variasjon, og samspillet mellom forskning, samfunn og kultur.

Utstillingen peker på de store konsekvensene vitenskapelig rasisme har hatt for samfunn og enkeltmennesker. Samtidig får besøkende innblikk i hvordan vår tids forskere studerer og tenker om genetiske likheter og forskjeller mellom mennesker og folkegrupper.

Fra lærerplanen: «Historie: Drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv».

Velg aldersnivå på omvisningen via knappene under.