Skip to main content

FOLK – From racial types to DNA sequences

Norsk Teknisk Museum tar hjem viktig internasjonal pris for FOLK-utstillingen

Denne uken delte British Society for the History of Science (BSHS) ut sine prestisjetunge museumspriser for 2018, og prisen for beste utstilling i kategorien store utstillinger, gikk til Teknisk museum og utstillingen FOLK – fra rasetyper til DNA-sekvenser.


Juryen berømmer museet

BSHS berømmer museet for å utforske den historiske vitenskapelige rasismen og dennes ettervirkninger på dagens samfunn.  

Juryen understreker at utstillingen er enestående med hensyn til innhold og at den demonstrerer hvilken rolle et nasjonalt museum kan spille som et forum for diskusjon av vanskelige temaer. Her kan du lese hele juryens begrunnelse.

-Teknisk museum har de senere årene skapt mange relevante og utfordrende utstillinger, også internasjonalt, og vunnet priser for dette, og vi er en naturlig og viktig bidragsyter i samfunnsdebatten. At vi også vinner en pris for denne utstillingen som tar opp et vanskelig og viktig tema er ekstra gledelig. Vi skal være relevante og engasjere og samtidig ha ambisjoner om å påvirke i større målestokk. Denne prisen legger press på oss til å fortsette det gode arbeidet, og den utfordringen tar vi, sier direktør ved Teknisk museum, Frode Meinich.


Museet har en naturlig rolle i samfunnsdebatten

Kritiske perspektiver på vitenskap, teknologi og medisin blir enda viktigere når det gjelder de store spørsmålene i vår tid med bl.a. rasisme og fremmedfrykt, klima og utnyttelse av gammel og ny teknologi.

-Vi må i mange sammenhenger se tilbake på historien for å forstå dagens virkelighet. Museets oppgave er å koble historie med nåtid og fremtid og samtidig utføre forskning av høy kvalitet som genererer kunnskap, nye synergier og innsikt for omverden, avslutter Meinich.

I Norge er det en pågående offentlig debatt knyttet til rase, mens rasisme er en del av hverdagen for mange nordmenn og folk som bor i Norge. Vi trenger utstillinger som FOLK, for å forstå og kunne delta i disse viktige diskusjonene, men også for å komme opp med nye initiativer og handlinger.

-Det er helt fantastisk at museet vårt nok en gang har klart å markere seg internasjonalt. Prisen bekrefter den høye internasjonale forsknings- og museologiske standard som finnes ved museet, men viktigst, viser det den globale relevansen spørsmålene i utstillingen FOLK utforsker. Vi er dessverre ikke ferdige, verken med vitenskapelig rasisme eller rasisme i samfunnet generelt, sier utstillingskurator for FOLK ved Teknisk museum, Ageliki Lefkaditou. 


Tidligere vinnere

Tidligere vinnere inkluderer Adler Planetarium, Chicago, for its What is a Planet? And the Science Museum, London, for Alan Turing’s Life and Legacy.


Om British Society for the History of Science (BSHS)

BSHS ble grunnlagt i 1947 og er Storbritannias største faglige organisasjon, viet til vitenskap, teknologi og medisinske historie. Nåværende medlemmer inkluderer forelesere, forfattere, studenter, lærere, museumskonsulatorer og privatpersoner. Deres mål er å samle folk med interesser i alle aspekter av feltet, og å publisere relevante ideer innenfor de bredere forsknings- og undervisningsmiljøene samt i media.