Skip to main content

FOLK – fra rasetyper til DNA-sekvenser

Typisk norsk?

Hva: Arrangement
Når: 19. april 2017

Møt opp på museet og diskuter identitet, tilhørighet og opphav med oss og spesielt inviterte gjester. Hva er en typisk nordmann? Må man være hvit for å aksepteres som "norsk"?
Møtet inngår i arbeidet med å utvikle en utstilling der vi diskuterer implikasjonene ved historisk og moderne forskning på human biologisk variasjon. Vi vil gjerne ha innspill!
Vi retter interessen mot kulturelle og biologiske forståelser av individers og gruppers identitet og hvordan dette påvirker samfunnet.

Tidligere tiders rasehygienikere forfektet ideen om en egen nordisk mennesketype. Den hadde spesifikke kroppslige kjennetegn, psykologiske egenskaper og intellektuelle evner. Rasehygienikerne mente mennesker av denne typen befant seg på toppen av et antatt rase-hierarki. Rasehygienisk tankegods, som har legitimert massedrap på millioner av mennesker, holdes i dag i live bare blant ekstremister i samfunnets utkant.

Men, hvilket språk bruker vi i dag om spesifikke utseendemessige kjennetegn? Hva er egentlig forskjellen på «etnisitet» og «rase»?

Hva legger vi i å være norsk i Norge i dag? Hvorfor skal vi i det hele tatt snakke om norskhet?

Vi ønsker å få innspill på hvilke konsekvenser dette har for menneskers selvforståelse og dagligliv - og for samfunnsutviklingen. Vi sitter ikke på noen fasit, men utforsker problemstillingene sammen med en rekke bidragsytere.

Se arrangementet på Facebook