Skip to main content

FOLK – fra rasetyper til DNA-sekvenser

Spor etter raseforskningen, forskningsobjektene har ordet

Hva: Omvisning
Når: 7. april 2018

Ekteparet Kristian og Alette Schreiner var sentrale innen medisinsk og antropologisk forskning på begynnelsen av 1900-tallet.

De ledet flere undersøkelser der målet var å kartlegge befolkningens rasemessige kjennetegn. Blant annet var de i Valle i Setesdal, på jakt etter det urnordiske, og i Hellemofjorden i Tysfjord for å finne det spesifikt samiske.

Flere hundre mennesker ble grundig fotografert og målt. Opptil 90 forskjellige mål ble foretatt. Resultatene ble publisert i vitenskapelige rapporter på tysk. Hvert menneske har et nummer, ingen navn er oppgitt.

Men folk kjenner sine slektninger igjen. For noen er det de eneste bildene de har av dem. Hvordan er denne forskningen blitt opplevd for de det ble forsket på – og for deres etterkommere? Hvordan virker den i lokalmiljøene i dag?

Se arrangementet på Facebook